Bouwbegeleiding

Het laten bouwen van een huis is geen sinecure en al zeker niet in een vreemd land als Frankrijk. De negatieve verhalen zijn alom bekend: grove overschrijding van de kosten, niet de afgesproken kwaliteit en te laat leveren zijn aan de orde van de dag. Toch is mogelijk zonder al te veel ellende iets te realiseren wanneer BIJZONDERE AANDACHT besteed wordt aan de volgende punten:

  1. Neem de tijd om het juiste stuk bouwgrond te vinden en zorg dat  absoluut duidelijk is wat erop mag. Alleen de gemeente (afd. Urbanisme) kan u de garantie geven dat u mag bouwen. Zij vertellen in het Certificat d’urbanisme wat de bestemming van het specifieke perceel is. Totale zekerheid biedt een ‘Permis de Construire’ op een perceel. Let wel : u mag niet zomaar alles bouwen, slechts het plan wat bij de aanvraag van het permis ingediend is. Dus als er een stuk grond wordt aangeboden met een Permis de Construire, betekent dit niet dat u uw eigen droomhuis mag bouwen, er is slechts vergunning voor het bouwen van het project zoals dat door de grondeigenaar aangevraagd was. En dit Permis heeft ook een bepaalde geldigheidsduur, nomaal een jaar en verlenging met nog een jaar dient u aan te vragen.
  1. Zorg voor de juiste juridische ondersteuning, bij aankoop van de grond en bij indienen van de bouwaanvraag. Dit is cruciaal, hiermee worden vele problemen voorkomen.
  2. Besteedt veel aandacht aan het selecteren van de architect of het bouwbedrijf. Ga kijken wat ze al gerealiseerd hebben en praat met de nieuwe huiseigenaren.
  3. Zorg voor betrokkenheid tijdens de bouw.: Ga regelmatig zelf kijken of zorg dat er iemand ter plaatse regelmatig de bouwplaats bezoekt. Laat fotos mailen als u niet zelf kunt kijken. Toon uw betrokkenheid!

DRIE RECENTE VOORBEELDEN:

  1. Fam Linn kocht bouwgrond in La Croix Valmer en liet een vrijstaande villa bouwen. klik hier voor meer info.
  2. Fam Kleberg kocht bouwgrond in Valbonne en liet een grote bastide bouwen. Klik hier voor meer info.
  3. Fam Friese kocht een casco-villa in La Croix Valmer en heeft deze af laten bouwen.